ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Tin tức

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) cần tuyển 02 kỹ sư Cấp thoát nước.

Quản lý nguồn nước trước thách thức của biến đổi khí hậu

Quản lý nguồn nước trước thách thức của biến đổi khí hậu

Nguồn tài nguyên nước ngầm trước đây dồi dào, hiện đứng trước nguy cơ cạn kiệt, suy thoái. Làm thế nào để giải quyết thực trạng này?