ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Tin tức

Malaysia - Singapore: căng thẳng về cấp nước

Malaysia - Singapore: căng thẳng về cấp nước

Quan hệ giữa Malaysia và Singapore vẫn tồn tại căng thẳng, đặc biệt sau khi ông Mohathir Mohamad lên nắm quyền. Malaysia bắt đầu lưu ý Singapore rằng họ sống nhờ đường ống cấp nước từ Malaysia.

Thông tư  41/2018/TT-BYT Ban hành QCKTQG và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Thông tư 41/2018/TT-BYT Ban hành QCKTQG và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Bộ Y Tế đã ban hành Thông tư 41/2018/TT-BYT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Hà Nội lấy nước sông Hồng qua Hồ Tây làm “sống lại” sông Tô Lịch!

Hà Nội lấy nước sông Hồng qua Hồ Tây làm “sống lại” sông Tô Lịch!

Công ty Thoát nước Hà Nội đề xuất dùng hàng triệu mét khối nước sông Hồng mỗi năm để bổ cập hồ Tây và làm sạch sông Tô Lịch.